Υπεράνω πάντων η Αγάπη!

Η πορεία της ουσιαστικής και ολοκληρωτικής αποδοχής του Εαυτού σου ως Ολότητα, καθώς και η πορεία βίωσης της συνειδητοποιημένης και ολοκληρωμένης λειτουργίας σου, ως πορεία βίωσης της συνειδητοποιημένης και ολοκληρωμένης λειτουργίας που ενώνεται με την λειτουργία της Γνώσεως-Λόγο και εκδηλώνει το ΟΝ, είναι πορεία εσωτερική.

Το καλό σου…καλύτερο.

Το καλύτερο σου…ευλογία.

Αυτό το εσωτερικό θαύμα που καθημερινώς συντελείται στην ύπαρξή σου, σύμφωνα με το οποίο όλο και περισσότερο συνδιαλέγεσαι με τον Εαυτό σου και διευρύνεσαι μέσα σε Αυτόν, ώστε εσύ και το Φως να καταστείς τελικά Ένα με τη συμμετοχή και τη συνείδησή σου σε αυτή την διαδικασία.

Υποστάσεις φέρουσες την Άπειρη χάρη περπάτησαν και αναγέννησαν με Λόγους και Πράξεις την Γαία.

Φρόντισε να αφιερώνεις χρόνο για να βυθίζεσαι και εμβαπτίζεσαι στο Όραμα. Να αφήνεις να αναφανεί μέσα από τον ενωμένο παλμό, Φωτός-Εαυτού, η γέννησε του Πυρός.

Να σε περιτυλίξει το Πνεύμα το Άγιο, να σε παλμοδονήσει και να σε αναβλύσει μέσα από όλα σου τα κύτταρα και μέσα από όλους τους πόρους σου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: