ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΝΕΥΡΟ-ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

           

 

                   Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) είναι μια προσέγγιση επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας που δημιουργήθηκε από τον Richard Bandler και τον John Grinder το 1970 με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επικοινωνίας και αλλαγής σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η ψυχοθεραπεία, η εκπαίδευση και η υγεία.
                  Στηριζόμενος στις τρεις πιο θεμελιώδεις συνιστώσες της ανθρώπινης εμπειρίας: τη νευρολογία, τη γλώσσα και τη συμπεριφορά (προγραμματισμός), περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που αξιοποιούνται και προσαρμόζονται στις ανάγκες και στόχους του κάθε ενδιαφερόμενου.
                 Στόχος είναι η αλλαγή μη επιθυμητών συμπεριφορών και η απόκτηση νέων και δημιουργικών, που θα ενισχύσουν την προσωπική εξέλιξη, αλλά και θα συντελέσουν σε μια άμεσα θετική αντίληψη της ζωής του ατόμου.
                 Καθώς το NLP είναι ένα μοντέλο διαπροσωπικής επικοινωνίας που επιχειρεί να φωτίσει το σαμποτάζ του ασυνειδήτου και τυχόν “τυφλά” σημεία στον τρόπο σκέψης του ατόμου, συνδυάζεται με μεγάλη επιτυχία με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία χωρίς να την επικαλύπτει, αλλά συμπληρώνοντάς την
%d bloggers like this: