Η διαδικασία της ωρίμανσης μέσα από τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες.

contrast different bright human watercolor painting design Όλοι οι άνθρωποι έχουμε εμφυτευμένο το φόβο της έκθεσης. Ίσως πηγάζει από τις ενδότερες ανάγκες που μας "φυτέψει" οι γονείς από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Η πίεση για τα αριστεία, την πρωτιά, οι συγκρίσεις, οι εξιδανικεύσεις, οι υποτιμήσεις και άλλα πολλά, πιέζουν τον άνθρωπο να κλειστεί στο …