Θα περπατήσεις μαζί μου κάτω από αυτήν την όξινη βροχή?

O αέρας σκυλοβρωμάει βαρέα μέταλλα ,καρδία μου, μέσα σε αυτό το μηχανιστικό πλαίσιο. Με τόσο ψεκασμοί κ χημεία, στο φαγητό μου, αδύνατον να κρατήσω καθαρό το σκεπτομορφικο μου . Κοιτώ Μέσα από το παράθυρο.. που δεν μπορώ να κρατήσω καθαρό, Εκεί στα ψεγάδια ξέχασα την μανα γαία, κ τσιμεντοσα τα πόδια μου. Μέσα σε αυτό τον εφιδρωτικό εφιάλτη εμείς περπατάμε μαζί, …