Ποια είναι η αντίδραση μας όταν βαλλόμαστε και μας έχουν περικυκλώσει από παντού; Ποια πρέπει η απάντηση μας στο bullying αυτό;

Για να απαντήσουμε σωστά σε αυτή την ερώτηση, πρέπει πρώτα να διαχωρίσουμε τα τρία διαφορετικά άτομα που συμμετέχουν στο bullying: Έχουμε τον θύτη, το θύμα και τους παρατηρητές. Οι παρατηρητές με τη σειρά τους διαχωρίζονται στους απαθείς, τους συγκαταβατικούς (με το bullying) και σπάνια αυτούς που επεμβαίνουν προς υπεράσπιση του θύματος. Τη στιγμή που θα …