Η Τέχνη του Ζειν!

Καταφεύγω στην Ποίηση θα πει πως καταφεύγω στη Φύση και ξαναπαίρνω αυτό που η κοινωνική ιεραρχία μου αφαίρεσε: Την ιδιότητα του Βασιλιά της Ζωής. – Η φαντασία στην εξουσία.

Μυστικό δεν είναι εκείνο που φυλάγεται κρυφό, αλλά αυτό που από τη φύση του είναι αμετάδοτο. Όσο κι αν περιγράψουμε σε κάποιον τη γεύση του κερασιού… ποτέ δε θα μπορέσουμε να κάνουμε τον άλλον να τη νιώσει. Πρέπει ο ίδιος να δαγκώσει το κεράσι.

Ας ξεφουσκώσει επιτέλους αυτό το Εγώ κι ας ξενερώσει η έπαρση. Ας γίνουμε επιτέλους ταπεινοί. Όχι μπροστά σε ιδεολογίες, αλλά μπροστά στο Σύμπαν. Να γίνουμε ταπεινοί, δηλαδή να γίνουμε κοπριά, απ’ όπου θα φυτρώσει η Ζωή.

Κι ας θυμηθούμε ότι το καινούργιο έρχεται με τη μορφή που έρχεται… κι όχι με τη μορφή και τη βολή που επιθυμούμε!

Γιατί ο ποιητής μυείται στο ναό που έχει για δάπεδο τη Γαία και για θόλο τον Ουρανό.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: