7+ 1 πιθανοί λόγοι για να ξεκινήσει κάποιος ψυχοθεραπεία!

Το να πάρει κάποιος την απόφαση να απευθυνθεί σε έναν ειδικό για την επίλυση των προβλημάτων του, είναι κάτι που απαιτεί σθένος και τόλμη. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε δεκάδες προβλήματα καθημερινά, τα οποία πηγάζουν είτε από τους πιεστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, την καταπίεση των συναισθημάτων, τις νόρμες που έχουν “εγκατασταθεί” από το οικογενειακό μας σύστημα και τους σημαντικούς άλλους που έχουμε γύρω μας, από τη θέαση μηχανισμών που δεν είναι αποτελεσματικοί και πολύ δύσκολα καταργούνται (αποφυγή, καταθλιπτική σκέψη, κοινωνική απομόνωση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τους άλλους, φόβους να μη βλάψουμε τους άλλους, χαμηλή αυτοεκτίμηση), από διλλήματα (που ως επί το πλείστον είναι ψευδείς και περιοριστικές επιλογές που μας εγκλωβίζουν) και εμπλοκές.

Ο σχεσιακός θεραπευτής είναι εκείνος που θα αλληλοεπιδράσει με το θεραπευόμενο, χωρίς να του υποδείξει τις λύσεις. Μέσα από τη θεραπευτική σχέση, θα επαναδραματιστούν όλες οι σχέσεις του εδώ και τώρα και του εκεί και τότε.

Οι περισσότεροι από εμάς χτυπάμε την πόρτα του θεραπευτή, όταν υπάρχει κάποιο μεγάλο τραύμα (πχ χωρισμός ή απώλεια δουλειάς) ή σωματοποίηση (πχ αυτοάνοσο ή κρίσεις πανικού), όταν δηλαδή κλαίει το υλικό ή το ψυχικό σώμα και ζητάει βοήθεια ή έχει σηκώσει κόκκινη κάρτα.

Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι που έρχονται για γνώθι σαυτόν και να εξελιχθούν πριν χτυπήσει το καμπανάκι. Προληπτικά.

Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι όμως, για τους οποίους μπορείς να απευθυνθείς σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας;

  1. Γνώθι σαυτόν. Για να γνωρίσουμε καλύτερα τις κρυφές πτυχές του εαυτού μας και το ποιοι είμαστε τελικά, πίσω από τους ρόλους που παίζουμε. Λέγεται ότι σε μία θεραπεία, ο αυθεντικός εαυτός εμφανίζεται από ενάμιση με δύο έτη.
  2. Για την καλλιέργεια εμπιστοσύνης, σε ένα ασφαλές και ουδέτερο περιβάλλον, χωρίς κριτική και στεγανά.
  3. Για την αντικατάσταση παλαιών μη λειτουργικών “αντικειμένων”, με νέα αντικείμενα και καινούργιες δεξιότητες ζωής.
  4. Για το διαπροσωπικό και ενδοπροσωπικό σχετίζεσθαι, με στόχο τη βελτίωση της σχέσης που έχουμε με τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας.
  5. Για την αποδοχή καταστάσεων, περιστατικών και τραυμάτων.
  6. Για να δώσουμε στο εδώ και τώρα, στο απτό παρόν, ασχέτως των δυστυχιών του παρελθόντος και των οραματισμών για το μέλλον.
  7. Για να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχικού και υλικού σώματος.
  8. Για να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά! Η αναπνοή αποτελεί το βασικότερο όπλο στη φαρέτρα του ανθρώπου. Είναι μία από τη βασικότερες ανάγκες και η αναπνοή δε λέει ποτέ ψέματα, καθώς πάνω της αποτυπώνονται όλα τα συναισθήματα, συνειδητά και ασυνείδητα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: