Η απώλεια μέσα από την οπτική της Θεραπείας Gestalt

  Αρθρογράφος: Μαρία Γιαννοπούλου Ψυχολόγος   «Μὴ ζήτει τὰ γινόμενα γίνεσθαι ὡς θέλεις, ἀλλὰ θέλε τὰ γινόμενα ὡς γίνεται καὶ εὐροήσεις», Επίκτητος. Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή της ζωή μας βιώνουμε συναισθήματα τα οποία δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε και να αναγνωρίσουμε και ένα από αυτά είναι το αίσθημα απώλειας. Η απώλεια δεν συνεπάγεται πάντα τον χαμό ενός …