Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο Θεραπευτής του μέλλοντος: Η επίδραση της ολιστικής προσέγγισης (συμπληρωματικής ιατρικής) στις δεξιότητές του θεραπευτή και στην κουλτούρα της θεραπευτικής σχέσης.

 

Σκοπός του άρθρου είναι να σκιαγραφήσει για χάρη του αναγνωστικού κοινού της μη συμβατικής ιατρικής, το πλαίσιο της κουλτούρας της θεραπευτικής σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στον ολιστικό θεραπευτή και στον θεραπευόμενο. Επιπλέον αναλύει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητο να έχει ο ολιστικός θεραπευτής καθώς και τους στόχους που πρέπει να θέσει για το μέλλον.

Στο χώρο της μη συμβατικής ιατρικής ακούμε συχνά τον όρο ολιστικός θεραπευτής. Ποιος είναι τελικά ο ολιστικός θεραπευτής;

Ετυμολογικά, Θεραπευτής -θέραψ είναι ο ακόλουθος και ο φροντιστής του πολεμιστή.

 

Περαιτέρω γίνεται ολοένα και περισσότερο λόγος για την θεραπευτική σχέση, δλδ τη σύνδεση που καλλιεργείται κατά τις συνεδρίες ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Η σύνδεση αυτή καθορίζεται κατά τις συνεδρίες από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με οριοθέτηση και από τις δύο πλευρές. Ο λόγος της ύπαρξης αυτού του πλαισίου είναι η διατήρηση της αίσθησης της ασφάλειας, της συνέπειας και της σοβαρότητας της θεραπευτικής «τέχνης».

 

Ποιος είναι ο στόχος του θεραπευτή μέσα από την θεραπευτική σχέση;

 

Έργο του θεραπευτή είναι να αναδείξει και να ενεργοποιήσει τις αυτοθεραπευτικές ικανότητες του ατόμου. Η επιτυχία της θεραπευτικής σχέσης καθορίζεται όχι μόνο από τον βαθμό του σθένους που αναπτύσσει ο θεραπευόμενος αλλά και από την ικανότητά που αποκτά με την καθοδήγηση του θεραπευτή του, να κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, τον εαυτό του και το σύστημά του. Για να καταλάβουμε την παραπάνω διαπίστωση θα καταγράψουμε τις δεξιότητες που πρέπει να φέρει ο θεραπευτής και θα σκιαγραφήσουμε την κουλτούρα της θεραπευτικής σχέσης.

 

Ποιες οι δεξιότητες ενός Θεραπευτή;

  • Ακούει χωρίς να κρίνει
  • Προσφέρει την βοήθειά του, χωρίς να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό του θεραπευόμενου.
  • Συμμαχεί με τον θεραπευόμενο, στην προσπάθειά του να βρει εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να πιέζει για αλλαγές που δεν μπορεί ακόμη να κάνει εκείνος.
  • Υποστηρίζει χωρίς να μεταδίδει τον προσωπικό του τρόπο σκέψης
  • Ενισχύει μέχρι να εδραιωθούν οι θετικές αλλαγές σταθερά στη ζωή του θεραπευόμενου.
  • Είναι δίπλα του, χωρίς να εισβάλει στον προσωπικό του χώρο.
  • Μοιράζεται τις σκέψεις του με κάθε ειλικρίνεια
  • Χτίζει σχέση εμπιστοσύνης όπου επιδιώκει την ενσυναίσθηση δλδ την ικανότητα να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του θεραπευόμενου, δημιουργώντας πρόσθετη θεραπευτική αξία
  • Δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που τροφοδοτούν την ανασφάλεια, τον φόβο, την καταστροφολογία, διότι τα αναπάντητα ερωτήματα οδηγούν τον πάσχοντα στο να αρνείται πεισματικά μια θεραπευτική αγωγή την οποία δεν καταλαβαίνει.
  • Αποδέχεται τον θεραπευόμενο, χωρίς όρους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s