ΣΚΙΤΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Κ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διότι οι συντάξεις είναι πέντε και στο χέρι. Κι από τις συντάξεις ζει σήμερα η Ελλάδα της ανέχειας και της ανεργίας, και όχι μόνο η Ελλάδα της τρίτης ηλικίας. Κι όποιος κόβει συντάξεις δεν κόβει μόνο το ψωμί του παππού και της γιαγιάς. Κόβει ζωές.

Ενσωματωμένη εικόνα 1
Ενσωματωμένη εικόνα 2
Ενσωματωμένη εικόνα 3
Ενσωματωμένη εικόνα 4
Ενσωματωμένη εικόνα 5
Ενσωματωμένη εικόνα 6
Ενσωματωμένη εικόνα 7
Ενσωματωμένη εικόνα 8
Ενσωματωμένη εικόνα 9
Ενσωματωμένη εικόνα 10
Ενσωματωμένη εικόνα 12
Ενσωματωμένη εικόνα 11
Ενσωματωμένη εικόνα 13
Ενσωματωμένη εικόνα 14
Ενσωματωμένη εικόνα 15
Ενσωματωμένη εικόνα 17
Ενσωματωμένη εικόνα 16
Ενσωματωμένη εικόνα 18
Ενσωματωμένη εικόνα 19
Ενσωματωμένη εικόνα 20
Ενσωματωμένη εικόνα 21
Ενσωματωμένη εικόνα 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s