Σωματική άσκηση και μικροβίωμα (χλωριδα) του εντέρου

Η μεταβολή της συμπεριφοράς των ανθρώπων επηρεάζεται όχι μόνο από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και από το εσωτερικό περιβάλλον των μικροβίων που κουβαλάμε στο έντερό μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές από την άνοδο του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου μιας κοινωνίας. Τα μικρόβια του εντέρου (ή μικροβίωμα όπως είναι ο ιατρικός όρος) μπορούν να θεωρηθούν ως ο περιβαλλοντικός …