ΤΑΙΝΙΑ! Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗς Κ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

BΡΕΣ Κ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑς Κ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΑΠΗς ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΒΟΥς Κ ΠΕΠΟΙΗΘΗΣΕΙς!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: