Η έννοια της αγάπης

Η έννοια της αγάπης , δεν έχει καμία σχέση με το “παιχνίδι- αλισβερίσι” εντυπώσεων κι αυτοδικαίωσης. Η αγάπη υπερβαίνει καταλυτικά τις αυτο-τροφοδοτούμενες συναισθηματικές εντυπώσεις που παίρνουν και δίνουν στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι ή ύστατη και γι’ αυτό τελειωμένη κατάσταση ύπαρξης, απ’ την οποία απουσιάζει κάθε είδους προσδοκία, και η οποία μετριέται με τον βαθμό παράδοσης του ιδίου θελήματος του αγαπώντος προσώπου στο βωμό της ανιδιοτελούς προσφοράς για το όφελος κάθε ζωντανού πλάσματος.

Η έννοια αυτού του μηνύματος, έχει σχέση με την αόρατη Ζωντανή επανάσταση, που τελείται αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την Γαία, ώστε οιάνθρωποι Συνταξιδιώτες μας, που ταξιδεύουμε χρόνια τώρα με εσωτερική μελέτη, να σκορπίσουμε πια Άφοβα την Αγάπη γύρω μας , μέχρι Τελους.

Εάν Όχι ΤΏΡΑ?? πότε?

Εάν πεθάνεις … πριν πεθάνεις…….
όταν πια πεθάνεις……. Δεν πεθαίνεις!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: