Αθρησκος μεν Ενθεοσ Δε.

Μπορείς να έχεις εσωτερική ειρήνη σήμερα.

Μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο Θεός σε τοποθέτησε εκεί
ακριβώς  όπου έπρεπε να είσαι.

Μπορείς να μην ξεχάσεις τις απεριόριστες δυνατότητες που
προέρχονται  από την πίστη.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα δώρα που έλαβες και να
μεταδώσεις την   αγάπη που σου έχει δοθεί.

Μπορείς να είσαι ευτυχής γνωρίζοντας ότι είσαι ένα παιδί του
Θεού…

Άφησε η παρουσία αυτή να εισχωρήσει μέχρι τα βάθη του είναι  σου,
επίτρεψε στην ψυχή σου να τραγουδήσει.

Χόρεψε , γιόρτασε , αγάπησε.        Αυτό είναι για όλους μας.

Φωτογραφία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s